реферат скачать
 

Инвестиционно-инновационная деятельность на предприятии

Инвестиционно-инновационная деятельность на предприятии

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Закон України Про внесення змін до закону України “Про основи державної

політики у сфері науки і науково-технічної діяльності” від 1 грудня 1998

р. № 284 – ХIY // Голос України –98 –22 грудня с 6 – 9.

2. Закон України Про внесення змін до деяких Законів України з метою

підтримки науковой і науково-технічної діяльності.

3. Указ Презедента Украины об утвержденнии положения О совете по вопросам

науки и научно-технической политике при Президенте Украины от 11 июня 96

года № 409/96 // Деловая Украина 19 июня с.6.

4. Постанова кабміну Про реалізацію пріорететніх напрямів розвитку науки і

техніки // Вісник НАІ України –94 –9 –10 с.5.

5. Постановление кабмина Украины “О внесение изменении и дополнении

Постановления КМУ “Осоздании гос. Инновационнго фонда”” от 18.02.92 г.

№77 // Дело –94 –5.

6. Вакарина С.И. Инвестиции в Украине –К. : «Конкорд»,1996г.

7. Герчикова И.Н. Менеджмент: учебник – 2е переработанное и дополненое . –

М.: Банки и биржи, ЮНИТИ 1995г.

8. Ильнкова С.Д. Инновационный менеджмент: учебник для вузов. –М.: Банки и

биржи, 1997г.

9. Покропівний С.Ф. Економіка підприємства. –К.: Хвиля – Пресс, 1995, 2т.

10. Шегда А.В. Основы менеджмента: Учебное пособие. -К.:

Товарищество «Знання», КОО ,1998г.

11. Дронов Д. Информационный рынок инноваций и ноу-хау. «Бизнес-

информ» №21, 1996г.

12. Ковальчук Т. Инновационная деятельность в Украине. «Бизнес- информ»,

№10, 1996г.

13. Панасюк Б. Деякі підходи до прогнозування науково-технологічної та

інноваційної сфер. “Економіка Украйни”, №3, 1999г.

14. Тимощук Л. Винахідницька та ліцензіїнв інноваційна активність в

економіці. “Економіст”, №3, 1999г.

15. Новицкий Н. Ориентиры инвестиционной и инновационной деятельности.

«Економист», №3 1999г.

16. “Інноваціїна діяльність, як фактор підвищення еффектівності відчизняної

економіки” Фінанси України, №6,1998г.

17. Бюллетень НДІС Держкомстату України, 3 квартал 1998р.

18. Статистичний бюллетень за 1 півріччя // Міністерство статистики

України. –1995р.

19. Информаціїний бюллетень за липень-серпень 1997р. // Міністерство

статистики України. –1998р.


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.