реферат скачать
 

Вексельный рынок и перспективы его развития на Украине

заключення угоди мають найважливіше значення (після ціни, звичайно). Адже

в умовах сучасного ринку, особливо для спекулянтів на фондовому ринку саме

швидкість процедури оформлення угоди дозволяє випереджати конкурентів.

Для покупця іноді також буває дуже важливо швидкість отримання

векселя. Наприклад, холдинговій компанії “Реле та автоматика” (м. Київ

вул. І.Лепсе 6) за заборгованість перед Жовтневим телефонним вузлом

відключили телефони. Щоб зекономити гроші, ХК “Реле та автоматика” змушена

була терміново купити векселі ХДПЗ ім. Шевченко та акцептованих ВАТ

“Укртелеком” на суму 30 тис. грн. та швидко віднести їх на Жовтневий

телефонний вузол (м. Київ, вул. Г. Севастополя 39). В результаті телефони

були включені буквально через 5-6 годин після відключення.

У практиці вексельного обігу досить часто трапляються випадки, коли

господарчі підприємства терміново купують той чи інший вексель, адже

постійно когось відключають за неоплату — за газ, електроенергію, воду,

телефон. Особливо терміново намагаються закрити свою заборгованість

підприємства, які здали в оренду свої площі, тому що орендатори — часто

основне і навіть єдине джерело доходу.

Біржовий збір не платиться.

В результаті усіх цих переваг “сірого” ринку лише в серпні-вересні

1997 р. загальний об’єм заключених угод лише по векселях НДЦ становив 3-4

млн. грн. на тиждень.

Але на сьогоднішній день повністю підтвердився прогноз директора

департаменту цінних паперів АКБ “Правекс-Банк” Олексія Білоконя щодо

векселів НДЦ. Пан Білокінь ще у квітні 1998 р. прогнозував, що на зміну

вексельному енергоринку прийде заліковий енергоринок, який постійно набирає

оберти. Механізм роботи залікового ринку досить специфічний, у ньому

приймають участь лише крупні суми, починаючи від 100 тис. грн. Зрозуміло,

що працювати з такими сумами та забезпечувати механізм гарантій можуть лише

крупні фірми–учасники оптового ринку електроенергії. Сьогодні за допомогою

таких залікових механізмів можна погасити борги за електроенергію за 40-45%

від суми боргу при умові оплати “живими” грошима.

Але, скоріше всього, зникнення ринку векселів НДЦ та розширення ринку

енергозаліків не означає остаточного витіснення векселів із сфери

розрахунків за електроенергію. В 1998 році на ринок України вийшли векселі

Національної акціонерної енергетичної компанії “Енергоатом”. До складу

цієї компанії входять п’ять українських АЕС і векселі цієї компанії можна

використовувати як засіб платежу за електроенергію.

Активними торговцями векселів НДЦ НАЕК “Енергоатом” являються: ТОВ

“Менеджмент груп” (м.Київ 252-71-80), ТОВ “Сток мастер” (м. Київ 241 87-

42).

Далеко не останнє місце на вексельному ринку України 1997-1999 р.р.

займали векселі Державної компанії “Укргазпром”. Векселі компанії

“Укргазпром” можна використовувати для погашення власної заборгованості за

споживання газу. Котировки цих векселів знаходились на рівні 60-63% від

номіналу. Але зимою, як правило, ціна піднімається на 4-7%. Однак і в

цьому випадку не можна сказати про ліквідний вексельний ринок. Основна

причина невисокого попиту на ці векселі заключається в хронічній

неплатоспроможності тих організацій, які споживають газ через систему

“Укргазпром”. Адже крупні та платоспроможні підприємства купують газ у

газових трейдерів (“Ітера”, “Інтергаз”, “ЕЄСУ” і т.д.), споживачі газу від

“Укргазпрому” являються переважно бюджетні організації та населення, яким

немає сенсу купувати векселі, їм просто легше не платити за газ. Адже по

офіційній статистиці лише 60% (у кращому випадку) населення України платять

за комунальні послуги, в тому числі й за газ. Серед бюджетних організацій

відсоток оплати за споживаний газ набагато нижчий.

Серед торговців векселями “Укргазпром” найбільш активними являлись

“Укргазпромбанк” м. Київ, “Донецький Центр Цінних Паперів” (0622-32-25-01),

“Велтон”-фонд (0572-14-98-14), АБ “Столичний” (044-553-66-47).

Ще один вид векселя заслуговує на увагу — це вексель “Укртелекому”. Власне

кажучи, це переказні векселі, виписані Харківським Державним

Приладобудівним Заводом ім. Шевченка та акцептовані ВАТ “Укртелеком”. ХДПЗ

ім. Шевченко випускає та поставляє в “Укртелеком” продукцію, необхідну для

нормального функціонування системи електрозв’язку. “Укртелеком”

розраховується зі своїм постачальником своїми векселями. Отримавши векселі

“Укртелекому” на руки, ХДПЗ ім. Шевченко розраховується ними зі своїми

діловими партнерами, а ті, в свою чергу, вже намагаються продати їх далі, і

саме так векселі “Укртелекому” з’являються на фондовому ринку. Сьогодні

вексель “Укртелекому” можна купити з дисконтом 25-26% не торгуючись, але

якщо добре пошукати та поторгуватись, то можна купити й з дисконтом 28-29%.

Векселем “Укртелекому” можна погасити свою заборгованість перед

“Укртелекомом” за надані послуги електрозв’язку. Ці векселі, згідно з

наказом № 27 від 02.06.98 підписаного генеральним директором ВАТ

“Укртелеком”, Л. І. Нетудихатою, повинні бути прийняті в рахунок оплати за

надані послуги електрозв’язку від підприємств усіх форм власності. Ці

векселі приймаються в оплату тільки за телефонні переговори, тобто цими

векселями не можна відремонтувати телефонний апарат, провести телефонну

лінію, купити міні-АТС тощо. За цими векселями навіть не можна отримати

гроші, ними можна лише погасити реально існуючу заборгованість за телефонні

переговори, при чому сума векселя не може перевищувати суму дебіторської

заборгованості за послуги зв’язку підприємства-боржника. Але не тільки

підприємства – боржники мають право погашати свою заборгованість векселями,

але люба юридична особа може оплачувати свої поточні рахунки перед

“Укртелекомом” векселями. Звичайно, це тільки в тому випадку, коли у

підприємства договір на обслуговування з ВАТ “Укртелеком”, але не з ЗАТ

“Утел”, чи UMC, чи Golden Telecom (Coca - Cola наприклад).

Активні торговці на ринку векселів УДПЕЗ “Укртелеком” — “Велтон”-фонд

(0572-14-98-14), ООО “Сток-Мастер” (241-87-41…46), ФК “ГРОСС” (8-050-257-11-

15).

З решти вексельної маси, що пропонується на слаболіквідному

вексельному ринку України, особливо варто відмітити слідуючих емітентів, на

яких існує стійкий попит: ВАТ “Нікопольський завод феросплавів”,

“Укртатнафтосервіс”, ДП “Завод ім. Малишева”. Попит на ці векселі

обумовлений перш за все наявністю у емітентів ліквідної продукції. Вексель

“Укртатнафтосервіс”, наприклад готові купити навіть з мінімальним

дисконтом, буквально 10 %. Але для того, щоб придбати продукцію

“Нікопольського заводу феросплавів”, покупці готові платити навіть 100% за

вексель, щоб тільки отримати продукцію нехай хоч і через деякий час.

Попит на векселі інших емітентів (найкрупніших металургійних

підприємств, атомних електростанцій, гірничо-збагачувальних комбінатів і

т.д.) має випадковий характер та більш вужче коло торговців, і говорити про

якісь реальні постійні котировки нереально.

2.3 Cутнicть та класифiкацiя активних операцiй

банків з векселями.

У вексельному обігу виключно важливу роль вiдiграють комерційні банки

( далі КБ ) та їхні вексельнi операцiй. В умовах загальної недовiри до

державних цiнних паперiв намiр пожвавити ринок векселiв здатний не лише

пiднести значення i роль банківської системи, а й зробити її

авторитетнішим гарантом. Саме КБ спроможнi дати вирішальний поштовх

започаткуванню вексельного обігу, й за певних умов для КБ на сучасному

етапi відкривається широка сфера діяльності в цiй галузi фiнансового

ринку.

Розглянемо бiльш детально операції якi можуть здійснювати КБ в сфері

вексельного обiгу згiдно дiючого законодавства.

До активних банкiвських операцiй з векселями вiдносять

1. Кредитнi операцiй

а) врахування векселiв

б) видача позичок до запитання пiд забезпечення векселiв

в) рефiнансування вексельних операцiй

2.Комiсiйнi операцiй

а)прийняття векселiв для одержання платежiв i для оплати векселiв у

строк.

б)зобов’язати оплатити вексель за платежем

в)гарантування оплати векселя

Врахування векселів

Мал.2.1 Врахування векселів

1. Выдача (эмиссия) векселя

1/2. Предоставление документов для рассмотрения вопросов об учете векселя

2/3. Выдача в расписке получения векселя

3/4.Юридическая и экономическая экспертиза документов

4/5. Возврат векселя, если принято решение об отказе в учете

5/6. Заключение договора об учете векселя

6/7. Оформление индоссамента векселя

7/8. Подписание акта приема-передачи векселя

8/9. оплата учетной стоимости векселя

10. Оформление поручительства по векселю

11. Оплата комиссионного вознаграждения банку за проведенные операции с

векселями

9/12. Регистрация векселя в Книге учета учетнных векселей

10/13. Передача векселя в кассу на хранение

11/14. Предъявления векселя к платежу

12/15. Подписание Акта предъявления векселя к платежу

13/16. Оплата вексельной суммы ( и процентов, если они предусмотренны)

17. Неуплата или частичная неуплата векселедателем (платильщиком)

вексельных сумм ( и процентов, если они предусмотренны)

18. Оплата вексельных сумм (и процентов, если они предусмотренны) в

порядке поручительства

19. Перечисление платежа по векселю

14/20. Возврат векселя с отметкой о погашении

21. Осуществление протеста в неплатеже по векселю

22. Предъявление требования в порядке регресса в неплатеже по векселю

23. Погашение суммы, связанной с обязательствами по просроченному векселю

24. Выдача кредита

25. Невозврат кредита и (или) процентов по нему

26. Обращение взыскания на заложенные векселя (через судебные органы).

Операцiя врахування векселів, що здійснюється банками, полягає в тому,

що банк надає векселедержателю кредит шляхом купiвлi у нього векселя до

настання термiну платежу, але по цiні, яка є меншою за вказану на векселi

на величину дисконту (тобто це є певна винагорода за достроковий платіж або

плата за користування кредитом), тобто економічна суть даної операції

полягає в достроковій грошовій реалізації векселя його держателем банку і

перетворенні комерційного кредиту в банківський. При цьому розмiр дисконту

розраховується на пiдставi вiдсоткової ставки врахування векселiв i

встановлюється за узгодженням з векселедержателем. За іногородними

векселями додатково враховується до суми дисконту поштово-телеграфнi

витрати, а також комiсiя банку за інкасування iногородних векселiв.

Звiдси, розрахунок суми дисконту відбувається за наступною формулою

Вн х Т х П

Д = ------------------- , де

360

Д - сума дисконту;

Вн - номiнальна сума векселя;

Т - строк в днях з дня врахування до дня платежу;

П - облiкова ставка ( у виглядi коефiцiєнта).

Процес врахування векселів виникає внаслідок того, що продавець

продукції, ставши векселедержателем, досить часто під впливом

нерівномірності надходжень і видатків у процесі своєї виробничо

-комерційної діяльності відчуває потребу в грошах для розрахунків з

власними кредиторами. Тому він, не чекаючи настання строку платежу за

векселем, шукає таку організацію, яка б купила у нього чуже зобов’язання

(зокрема банк).

Враховуючи вексель, банки мають звертати увагу на правильнiсть

оформлення i вiдповiдність усiх реквiзитiв векселя. Окрiм цього до векселя

виставляється вимога наявностi не менш нiж 2 пiдписiв, тобто векселедавця

й першого векселеотримувача. Кiлькicть передавальних пiдписiв є свiдоцтвом

надiйностi векселя. Але ж тут в обов’язковому порядку треба перевірити

неперервнiсть індосаментiв та законність володiння векселем. Що стосується

термінів погашення, то перевага віддається короткостроковим векселям. Не

приймаються на врахування векселі, наданi юридичними особами, векселі яких

пред’являлися до протесту протягом останнiх 6 мiсяцiв. Окрiм цих

обов’язкових вимог банки при обмінних операцiях додержуються якісної та

кількісної полiтики врахування.

При цьому пiд кiлькicною полiтикою обмiну розуміється та найбільша

сума, на яку банк може враховувати вексель кожного окремого клієнта. Тобто

це є так званою метою вiдповiдальностi клієнта перед банком по вексельним

зобов’язанням.

Пiд якiсною стороною обмiну розумiють вексельний матеріал якостi,

який банк приймає до обмiну в роздрiб його походження ( мiсцевi, внутрiшнi

й iноземнi векселi), рiзновидiв (комерцiйний, фiнансовий та інші), а також

iнших вимог.В якiснiй полiтицi банки поперед усього намагаються мати справу

з:

-векселями, що виникли на пiдставi реальних торговельних угод,

затверджених товарними документами;-векселями , виданими на солiднi

промисловi, торговi й банківські фiрми;

-векселями з платежем в банкiвському пунктi.

В якiснiй полiтицi обмiну важливу роль грає також полiтика банку

вiдносно структури кредитного портфелю й галузей кредитування народного

господарства.В умовах ринкової економіки врахування векселів – дуже

поширена фінансова операція. Це пояснюється досить широким різноманітним

використанням розрахунків і міжфірмового кредитування за допомогою

векселів. Стосовно банків це пояснюється наступним:

-векселю властива висока ліквідність;

-встановлений строк погашення боргового зобов’язання;

-обліковий кредит банку є короткостроковим;

-за певних умов вексель є більш стабільним видом активів, ніж акції,

та несе менший ступінь ризику;

-може бути легко реалізований (насамперед шляхом переврахування в

НБУ).

Позики по спецiальним позичковим розрахункам, забезпеченi векселями

(ломбардна операцiя).

Є доцiльними для підприємств ,які інтенсивно викорис-товують векселi в

розрахунках. Їх сутність полягає в тому, що банки можуть вiдкривати

клієнтам за їх заявою спецiальний позичковий рахунок й відображувати на

ньому суму наданої позички пiд забезпечення прийнятих векселiв. При цьому

до надійності векселiв, що приймаються пiд забезпечення , пред’являються тi

самі вимоги, що й до врахування векселiв. Векселя пiд забезпечення

спеціального позичкового рахунку приймаються не на їхню повну вартiсть, а

на 60-90% їхньої номінальної вартості. Позички оформляються без зазначення

строку або до настання строку погашення векселiв, що приймаються пiд

заставу. Оформлення такої позички може бути у виглядi чекової книжки.

Погашення позички за спецiальним рахунком пiд векселi робить саме той,

хто користується кредитом (при здійсненні операції по врахуванню векселів

той, хто кредитується і той, хто погашає позичку - це рiзнi особи, де

платником по кредиту є платник по векселю), пiсля чого йому повертається iз

забезпечення вексель на суму, вiдносну до внесеної на погашення боргу.

Спец. позичковий рахунок є рахунком до запитання i це надає банку право у

будь-який момент вимагати вiд клієнта повного або часткового погашення

позики або внесення додаткового забезпечення векселями. Це повинно бути

визначено в кредитній угодi. При наданi кредиту пiд вексельну заставу

позичальник дає банку зобов’язання, виконати яке є обов’язковою умовою для

користування кредитом. У них визначається:

1.Лiмiт кредиту.

2.Граничне спiввiдношення мiж забезпеченням i можливою заборгованістю.

3.Розмiр вiдсоткiв за кредит i комiсiю на користь банку.

4.Право банку підвищувати на свiй розсуд, але за попередженням клієнта

розмiр вiдсоткiв i комісії.

5.Право банку закрити рахунок і вимагати у будь-який час повного або

часткового погашення заборгованостi, або надання додаткового забезпечення.

6.Право банку обертати та погашати боргову суму, що надходить до оплати

прийнятих в заставу векселiв.

7.Право банку погашати заборгованiсть клієнта iз суми, що належить клієнту

(знаходиться у банку на його рахунку).

8.Право банку дозволити клієнту за його iнiцiативою замінити одні векселі

до строку їх оплати iншими.

Вдаються до ломбардної операції головним чином особи, що мають в

своєму активi значний вексельний портфель й бажаючі користуватися

властнiстю цього виду займа - кредитні ресурси по ньому доступнi

практичного у будь-який момент, а проценти сплачуються тiльки за тi днi,

протягом яких суми дiйсно були позичені.

За умов же простого врахування розрахунок отримати в даний момент

певну суму знаходиться в деякій залежності від попередньої оцінки векселів

в облікових комітетах. Врахування часто виявляється не тільки менш зручною

, але й менш вигідною формою кредиту, оскільки відсотки утримуються наперед

до настання строків погашення векселів, причому особа ,що користується

кредитом ,інколи сплачує відсотки за терміни ,що перевищують термін дійсної

потреби в ресурсах. Однак по ломбардній операції банки назначають відсотки

в середньому на 1% вищий ніж по врахуванню векселів. На практиці ломбардний

кредит, забезпечений одними векселями, зустрічається рідно, частіше –

додатково закладаються інші цінні папери та документи на право власності

(закладні).

Комiсiйно-кредитні операції.

Інкасування векселiв

Їх сутнiсть полягає в виконанні банком доручення векселедержателiв

щодо пред’явлення векселiв у строк платежу й одержання належних платежiв. У

разi непогашення платежу вексель повертається векселедержателю, але з

опротестуванням неплатежу.

Таким чином, банк вiдповідає за наслiдки, які з’явилися б через

невчинення протесту. Інкасуючи векселі банк приймає на себе лише доручення

одержання належного за векселем платежу у визначений термiн i передання

його власнику векселя. Роль банку зводиться лише до точного виконання

інструкції клієнта. Банк ,як правило принимє вексель на iнкасо тiльки в

разi, якщо в мiсцi платежу у них чи власнi агенти, чи вiддiлення, чи

кореспондентні.

Мал.2.2 Інкасування векселів

1.Выдача (эмиссия) векселя

1/2. Предоставление документов для рассмотрения вопроса об инкассировании

векселя

2/3. Выдача расписки в получении векселя

4.Юридическая и экономическая экспертиза документов

3/5.Возврат векселя для оформления индоссамента или в случае принятия

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.