реферат скачать
 

Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

|тривалості: | | | | | | |

| | | | | | | |

|-кап.ремонтів |-132 |-12,9 |-107,4 |+120,6 |-245,4 |+107,7 |

|-поточних простоїв | | | | | | |

| |+10,7 |-109,7 |+7,7 |+26,9 |+18,4 |-82,8 |

|-тихих ходів |+2 |+1,3 | |-1 |+2 |+0,3 |

|-доби роботи | |-750 | | | |-750 |

|2 Зміни потужності у| | | | | | |

|фактичну добу. | | | | | | |

| |+104,9 |-150,6 |+70,4 |+339,8 |+175,3 |+490,4 |

|Усього: | | | | | | |

| |-20,4 |-720,7 |-20,3 |+486,3 |-49,7 |-234,4 |

Втрати на поточних простоях частково компенсовані зниженням простоїв на

замінах повітряних фурм, зменшенням кількості несправного механообладнання.

План завдання по виробництву чавуна в 1999 р. не виконано на 49,7 тис.т.,

у тому числі за рахунок надпланових поточних простоїв 245,4 тис.т. Втрати

виробництва через простої через відсутність сировини і коксу в плині

1102,62 склали 182,7 тис.т.

Виробництво сталі.

Зміна обсягу виробництва по чинниках до завдання 1999 р. і до звіту

1998 р. склало (таблиця 3.3.):

Таблиця 3.3.

Зміна обсягу виробництва по чинниках до завдання 1999 р. і до звіту 1998

р. , тис.т.

| |ККЦ |Мартен |По комбінату |

|Показники | | | |

| |до |до |до |до |до |до |

| |плану |98 р. |плану |98 р. |плану |98 р. |

|За рахунок змін: | | | | | | |

|1.Тривалості: | | | | | | |

|-кап. ремонтів | |+135,5 | | | |+135,5 |

|-простоїв |-25,6 |-327,1 |+1,5 |+6,6 |-24,1 |-351,2 |

|2. Середньої ваги | | | | | | |

|плавок: |+39,3 |+6,9 |+46,8 |-14,5 |+86,1 |+93 |

|3. Тривалості | | | | | | |

|плавок: |+6,3 |-67,5 |-29 |-18 |-22,7 |-90,2 |

| | | | | | | |

|Усього: |+20 |-252,2 |+19,3 |-25,9 |+39,3 |-212,9 |

Конверторний цех.

Завдання по виробництву сталі в 1999 р. виконано на 100,6%.

Стримуючим чинником у роботі цеху було забезпечення чавуном і переробці

некондиційної по утриманню сірки чавуна. Простій із цієї причини склав 1420

кон/годин (3% календарного часу) , втрати 224,8 тис.т. сталі. Основні

причини зниження виробництва на 252,2 тис.т. або 6,9% :

- наднормативні простої конверторів у резерві через незабезпечення

чавуном ;

- зросло поточна кількість поточних простоїв через відсутність і

переробки некондиційного чавуна ;

- збільшення тривалості плавки до 55,9 хв. у 1998 р. проти 54,8 хв. у

1998 р. через:

а) додаткового скачування шлаку у зв'язку з погіршенням якості шихти

(частка скрапа в металобрухті збільшилася з 9% до у 1998 р.) ; через

додаткового скачування шлак у зв'язку з погіршенням якості шихти

(частка скрапа в металобрухті збільшилася з 9% до у 1997 р.) ; через

додаткового скачивания шлак у зв'язку з погіршенням якості шихти

(частка скрапа в металобрухті збільшилася з 9% до 14,2%) ;

б) збільшення утримання сірки в чавуні з 0,032% до 0,034%, що

викликає необхідність додаткових додувок.

Стійкість футировки конверторів складає 716 плавок при

плані 700 плавок і збільшення на 54 плавки в порівнянні з 1997 р.

Мартенівський цех.

Завдання по виробництву сталі мартенівський цех у 1998 р. виконав

понад завдання виплавки 19,3 тис.т. сталі. У 1999 р. поточні простої

проти плану (32,1%) знизилися на 0,2% за рахунок чого приріст виробництва

склав 1,6 тис.т.

Вогнестійковапняковий цех.

На протязі 1998 р. у цеху працювало 5 обертових і 1 кільцева печі.

Виробництво по печах склало, тис.т. (таблиця 3.4.) :

Таблиця 3.4.

Виробництво по печах, тис.т.

| Показники | Завдання |Фактич. | +,- |% |

|Обертові печі |314,9 |320,5 |+5,6 |101,8 |

| | | | | |

|Кільцева піч |99,8 |102,6 |+2,8 |102,8 |

| | | | | |

|Смолодоломитова цеглина |16 |16,2 |+0,2 |101 |

| | | | | |

|Разом: |414,7 |423,1 |+8,4 |101 |

Цех працює по графіках виробничого керування по потребі вапна

сталеплавильних цехів і аглофабрики, а також забезпечення цеху природним

газом і вапняками.

Капровий цех.

Завдання по переробці металошихти за 1999 р. виконано на 100,8% понад

завдання перероблено 7 тис. т. (таблиця 3.5.):

Таблиця 3.5.

Завдання по переробці металошихти за 1999 р. , тис. т.

| Види переробки |Завдання |Фактично |+,- |% |

|Капрова переробка |422,8 |425,7 |+2,9 |100,7 |

|Вогнева рука |206,2 |208,6 |+2,4 |101,1 |

|Пакетировка |197,1 |198,8 |+1,7 |100,9 |

| | | | | |

|Усього по цеху: |826,1 |833,1 |+7 |100,8 |

Прокатне виробництво:

Сортопрокатний цех N 1.

Виробниче завдання виконане на 100,7%, понад завдання прокачано 8,1

тис.т. у т.ч. за рахунок росту годинної потужності

34,8 тис.т. із виконанням виробничого завдання справилися всі стани

проте, фактичні поточні простої перевищують плануємі на всіх станах і

викликані обмеженням по споживанню електроенергії , відсутністю стиснутого

повітря.

Сортопрокатний цех N 2.

Виробниче завдання по гарячому прокаті виконане на

100,4% прокатаного понад завдання 9,7 тис.т., що обумовлено зниженням

резерву робочого часу. Усе стани з виконанням виробничого завдання

справилися. Втрати виробництва на надпланових поточних простоях склали

214,4 тис.т. (21,3%), що

обумовлено відсутністю металу, обмеженням споживання електроенергії,

відсутністю стиснутого повітря і води.

Прокат - 3.

У 1999 р. планове завдання по виробництву виконане на 100,6% понад

завдання прокачано 1040 т. , у т.ч. за рахунок зниження резерву робочого

часу плюс 12034 т. ; за рахунок збільшення поточних простоїв допущені

утрати виробництва 12026 т.

Для поліпшення якості металопродукції розробити і впровадити привалкову

арматуру ковзання з використанням твердих сплавних вкладишів на

дрібносортних і дротових станах ; розробити і впровадити уніфіковану

ріжкову коробку на ПС 150-1 і дротової лінії МПС 250/150-6.

Необхідно вжити заходів по забезпеченню цілості державної власності,

підсилити боротьбу з марнотратством.

Таким чином , планування та аналіз обсягів випускаємої продукції

підприємства являються одним з найважливіших факторів у формуванні його

цінової стратегії. Обсяги випускаємої продукції відображають попит на неї ,

тому своєчасне виявлення відхилень попиту на випускаєму продукції , а разом

з цим і обсягів її виробництва повинно відображати і зміни у ціновій

стратегії , що в свою чергу дозволить знизити витрати на виробництво одного

виду продукції та надати виявлені резерви на виробництво іншого , більш

прибуткового виду товару.

3.2. Аналіз змін цін і собівартості металопродукції та визначення їх

впливу на цінову стратегію Комбінату.

Метою даного розділу є аналіз змін цін і собівартості металопродукції та

визначення їх впливу на цінову стратегію Комбінату.

Змінення цін на випускаєму продукцію відображає і зміни у ціновій

політиці підприємства. Змінення цін перед усім залежить від змінення попиту

на продукцію , а також від змінення витрат , пов’язаних з її виробництвом ,

тобто собівартості. У відповідності до закону попиту чим нижче ціна

випускаємої продукції , тим більший її попит , але встановлення ціни ще

залежить від цілей , які намагається досягти підприємство у своїй

діяльності. У відповідності до цих цілей підприємство обирає одну із

цінових стратегій , що були розглянуті нами у теоретичній частині даної

роботи. Тому в залежності від поставленої мети своєї діяльності та під

впливом зовнішних факторів підприємство на протязі певного часу змінює ціни

на свою продукцію.

У таблиці 3.6. зображено наступне змінення цін на продукцію Комбінату.

Таблиця 3.6.

Змінення цін на продукцію Комбінату.

| |Ціна , грн. |Індекс росту |

|Назва | | |

| |Грудень |Січень |Грудень |До 1998|До 1999|

| |1998 р. |1999 р. |1999 р. |р. |р. |

|Чавун передільний |287,16 |269,18 |549,82 |1,91 |2,04 |

|Чавун литейний |358,69 |354,97 |535,30 |1,49 |1,51 |

|Дрібний сорт |460,33 |436,33 |662,88 |1,44 |1,52 |

|Середній сорт |446,83 |456,10 |630,87 |1,41 |1,38 |

|Катанка |453,48 |450,51 |697,64 |1,54 |1,55 |

|Конструкійний сорт |547,29 |555,88 |893,96 |1,63 |1,61 |

|Заготівля для перекату |368,12 |371,61 |495,81 |1,35 |1,33 |

|Товарний прокат |453,38 |438,93 |645,33 |1,42 |1,47 |

Як ми бачимо , ціни на продукцію Комбінату , що відвантажувалася у

грудні 1999 р. у порівнянні з груднем 1998 р. збільшилися у середньому на

42 % за рахунок падіння курсу гривні до долару.

У порівнянні з 1998 р. збитковість товарної продукції зменьшилася на 1,8

%. Рентабельність товарної продукції представлена у таблиці 3.7.

Таблиця 3.7.

Рентабельність товарної продукції.

|№ | |Всього по Комбінату |

|п/п |Назва продукції | |

| | |Рентабельність , %|Прибуток |

| | | |(збиток) , тис.|

| | | |грн. |

| |Всього по КДГМК , в тому числі |-2,06 |-48378,7 |

| |: | | |

|1. |Чавун передільний |+2,02 |+2633,7 |

|2. |Чавун литейний |-10,50 |-1080,9 |

|3. |Товарний прокат , |-2,67 |-56826,7 |

| |в тому числі : | | |

|- |Заготівля |-14,25 |-30812,0 |

|- |Сортова конструкція |+13,55 |+16381,2 |

|- |Катанка |-4,55 |-18784,0 |

|- |Середній сорт |-1,28 |-2402,7 |

|- |Дрібний сорт |-1,78 |-21209,2 |

|- |Прокат для армування |-2,20 |-29106,1 |

|4. |Продукція цехів УГЕ , УГМ |+0,88 |+324,9 |

|5. |Інша продукція |+19,37 |+753,5 |

|6. |Продукція КХП , |+12,7 |+5315,2 |

| |в тому числі : | | |

|- |смола безводна |+9,0 |+1020,9 |

|- |сульфат амонію |-6,2 |-83,1 |

|- |кокс 10-25 мм |+5,7 |+765,0 |

Основною причиною збитковості , що показана у таблиці 3.7. стало :

- низькі ціни на арматуру , катанку , заготівлю ;

- високі ціни на паливно-енергетичні ресурси та залізомістку сировину і

кокс на ринку України (таблиця 3.8.).

Таблиця 3.8.

Ціни на паливно-енергетичні ресурси та залізомістку сировину.

| |Ціна , грн. |Індекс росту |

|Назва сировини | | |

| |Грудень |Січень |Грудень |До |До |

| |1998 р. |1999 р. |1999 р. |1998 р.|1999 р. |

|Концентрат : | | | | | |

|ІнГЗК |66,80 |39,52 |74,55 |1,12 |1,89 |

|ПГЗК |82,50 |46,23 |91,50 |1,11 |1,98 |

|Окатиши : | | | | | |

|ЦГЗК | |52,94 |61,55 | |1,16 |

|ПівГЗК |59,92 |44,53 |44,40 |0,74 |1,00 |

|Кокс покупний |192,42 |198,14 |250,92 |1,30 |1,27 |

|Вуголь : | | | | | |

|України (через Енерго) |118,24 |120,75 |227,68 |1,93 |1,89 |

|Росії (через Енерго) |118,24 |120,75 | | | |

|Польша Т-34 |115,09 |118,02 | | | |

|Польша Т-35 |128,82 |130,68 | | | |

|Росія |119,25 |120,02 |185,45 |1,56 |1,55 |

|Всього |110,01 |119,32 |261,28 |2,20 |2,19 |

|Феросплави : | | | | | |

|Феромарганець |1110,5 |1115,76 |1994,47 |1,80 |1,79 |

|Феросилицій 45 % | |635,2 |1742,35 | |2,74 |

|Феросилицій 65 % |1005,29 |1009,72 |1916,87 |1,75 |1,90 |

|Силикомарганець |1430,86 |2210,42 |2264,55 |1,58 |1,02 |

|Природний газ |156,58 |168,24 |212,5 |1,36 |1,26 |

|Електроенергія |65,05 |68,10 |126,26 |1,94 |1,85 |

Для реалізації таких економічно обгрунтованих рішень велике значення має

аналіз собівартості випускаємої продукції та її зниження. Собівартість

одиниці продукції (калькуляція) показує витрати підприємства на виробництво

і реалізацію конкретного виду продукції в розрахунку на одну натуральну

одиницю. Калькуляція собівартості широко використовується в ціноутворенні

, господарському розрахунку , плануванні і порівняльному аналізі.

Собівартість продукції знаходиться у взаємозв'язку з показниками

ефективності виробництва. Вона відбиває велику частину вартості продукції

і залежить від зміни умов виробництва і реалізації продукції. Істотний

вплив на рівень витрат оказують техніко-економічні чинники виробництва

(додаток Л). Цей вплив виявляється в залежності від змінень у техніці ,

технології , організації виробництва, у структурі і якості продкції і від

розміру витрат на її виробництво. Аналіз витрат, як правило, проводиться

систематично протягом року з метою виявлення внутрішньовиробничих резервів

їх зниження.

За минулий рік Комбінат виробив товарної продукції на суму 2300387,6

тис. грн. , що вище від досягнутого рівня минулого року на 14,3 %. Приріст

по товарній продукції був визваний збільшенням індексу росту цін за рахунок

росту курсу долара , а також зміненням структури виробляємої продукції у

бік поліпшення її якості на загальну суму 288197,5 тис. грн. Виробництво

товарної продукції у співставимих цінах склало 2012190,1 тис. грн. , що

нижче рівня минулого року на 60598 тис. грн. чи на 2,9 %. До запланованого

обсягу за 1999 р. обсяг товарної продукції був виконаний на 97,8 % ,

недовироблено продукції на суму 52886,5 тис. грн. , в тому числі по

підрозділам (таблиця 3.9.).

Таблиця 3.9.

Зміни у випуску продукції за 1999 р. по підрозділах.

| |Загальне |В тому числі : |

|Підрозділи |відхилення | |

| | |обсягів |цін |структури |

|По металургійному | | | | |

|виробництву |-37038,2 |-71924,6 |+8915,0 |+5971,4 |

|По КХП |+3631,3 |+4625,4 |-994,1 |--- |

|По ГЗК |+520,2 |+520,2 |--- |--- |

|Всього |-528865 |-66779,0 |+7920,9 |+5971,4 |

Таким чином , невиконання плану по товарній продукціі (таблиця.) було

визвано зниженням виробництва товарного чавуну у кількості 100,4 тис. т на

суму 43422,9 тис. грн. , а також зменшенням виробництва товарного прокату у

кількості 71,1 тис. т на суму 9258,1 тис. грн.

Собівартість товарної продукції за звітний період склала 2348766,2 тис.

грн. Витрати на 1 грн. товарної продукції склали 102,1 коп. , що нижче від

рівня минулого року на 1,61 коп. чи на 1,55 % та характеризується

наступними показниками , що представлені у таблиці 3.10.

Таблиця 3.10.

Фактичні витрати на 1 грн. товарної продукції за періодами.

|Періоди |Фактичні витрати на 1 грн. товарної продукції |

| |1998 р. |1999 р. |

|І квартал |104,18 |104,33 |

|ІІ квартал |101,89 |101,26 |

|ІІІ квартал |103,49 |101,94 |

|ІV квартал |103,71 |102,10 |

Таким чином , у 1999 р. до встановленого завдання собівартість товарної

продукції була знижена на 84170,1 тис. грн. чи на 3,46 % , із яких

відхилення за рахунок змінення цін склало :

- покупної сировини та основних матеріалів -15465,1тис. грн.;

- палива технологічного +4482,6 тис. грн.;

- іншого змінення цін +1351,2тис. грн.

Як ми бачимо , всього за рахунок змінення цін собівартість товарної

продукції була знижена на 9631,3 тис. грн. в свою чергу данні виробничої

собівартості та витрати по переділу основних видів випускаємої продукції

Комбінату та її структура і рентабельність показані у додатку Т.

Не зважаючи на роботу КДГМК “Криворіжсталь” у 1999 р. в умовах дефициту

палива та обмежень у споживанні електро-енергії , раціональне використання

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.